Виконання НДР за грантами Міністерства освіти і науки України

«Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт»

Проведено критичний аналіз та узагальнення науково-технічної інформації щодо сучасного стану в Україні проблеми переробки та накопичення відходів виробництва, зокрема червоних шламів та гідролізної сульфатної кислоти. Досліджено умови формування червоного шламу як відходу виробництва Миколаївського глиноземного заводу (м. Миколаїв) та гідролізної сульфатної кислоти як відходу виробництва ПАТ «Кримський титан». Визначено вплив технологічних параметрів основних виробництв на формування відповідних відходів та умов їх зберігання у шламосховищах та накопичувачах на фізико-хімічні характеристики червоного шламу та гідролізної сульфатної кислоти (вологість, густина, вміст основних компонентів, тощо). У звітному році з використанням результатів виконаної роботи захищено 1 магістерську дисертаційну роботу та 4 бакалаврські роботи. Опубліковано 2 фахових статті, зроблено 4 доповіді на конференціях. До виконання залучалось 6 студентів.