Косогіна Ірина Володимирівна

 

 

Kosogina 2016.jpg

Доцент кафедри,
к.т.н.

Викладає предмети:

1 курс  Лекційні заняття з дисципліни "Прикладна хімія" Лабораторний практикум з дисципліни "Прикладна хімія"

3 курс  Лабораторний практикум з дисципліни " Теоретичні основи водопідготовки"

4 курс  Лабораторний практикум з дисципліни " Загальна хімічна технологія"

5 курс  Лабораторний практикум з дисципліни " Технологія та обладнання одержання питної та технічної води" Лабораторний практикум з дисципліни "Спец. розділи" Лабораторний практикум з дисципліни " Технологія та обладнання очищення стічних вод"

6 курс (магістри) : Заняття з дисципліни " Інформаційне забезпечення наукових досліджень"  Контакти:

  моб. телефон 097 715-78-83

  e-mail: kosogina@xtf.kpi.ua
  kosogina@email.ua

  intellect.tnr.xtf.kpi.ua

  Наукові інтереси:

  Вирішення проблем очищення промислових стічних вод від поверхнево-активних речовин і барвників різного походження та утилізація осадів водоочищення.

  Розробка теоретичних та наукових засад  комплексних технологій водоочищення з метою забезпеченя ресурсозбереження та екологічності промислових виробництв України   Публікації:

   1. Косогіна І.В., Астрелін І.М., Клименко Н.А. Кислотна регенерація коагулянту з осадів очищення стічних вод // Вопросы химии и химической технологии. - 2006. - №6. - С. 82 – 85.


   2. Косогина И.В., Астрелин И.М., Клименко Н.А. Исследование условий кислотного растворения железосодержащего осадка // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2007. - №6. - С. 53 – 56.


   3. Kosogina I.V., Astrelin I.M., Klimenko N.A., Kontsevoy A.L. Regularities of low-waste technology of wastewater treatment by coagulation method //Chemistry & Chemical Technology. 2008. -V.2. №2 – P. 133-138.


   4. Косогіна І.В., Астрелін І.М., Клименко Н.А. Застосування реактиву Фентона та його модифікацій для очищення розчину Fe(SO4)3, забрудненого органічними домішками // Труды Одесского политехнического университета. 2009. – Вып. 1 (31). – С. 153 – 156.


   5. Косогіна І.В., Астрелін І.М. Ресурсозаощаджуюча технологія очищення промислових стічних вод друк. ІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 2009) // Збірник наукових статей. Вінниця. - 2009. - С. 228 – 231.    Додаткова інформація:

    Відповідальна за навчально виховний напрямок роботи кафедри