Кримець Григорій Володимирович

асистент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01- технологія неорганічних речовин

Foto

асистент кафедри  технології неорганічних речовин
та загальної хімічної технології

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.01- технологія неорганічних речовин

 

 

 

Викладає предмети:

Підготовка бакалаврів:
1. "Теоретичні основи водопідготовки" / лабораторні заняття

Підготовка спеціалістів та магістрів:
1. "Технологія та обладнання підготовки питної та технічної води" / лабораторні заняття

2. "Технологія очистки стічних вод" / лабораторні заняття

3. "Інформаційне забезпечення науков-дослідних робіт студентів"/ комп'ютерні заняття та лекції

4. "Основи проектування виробництв неорганічних речовин"/ практичні, комп'ютерні заняття та лекції 

 

Контакти:

тел 454-97-53

моб. тел. 097-964-82-99

e- mail krimets@xtf.kpi.ua

http://intellect.tnr.xtf.kpi.ua

Наукові інтереси:

  • Розробка фізико-хімічних засадкомплексної переробки української сировни на реагенти для водоочищення(сорбенти, коагулянти)
  • Комплексна переробка відходів нафтохімічних та неорганічних виробництв
  • Деструктивні технології вилучення токсичних полютантів зі стічних вод
  • AOP-процеси для очистки питної та стічної води
  • Фізико-хімчні засади очистки ( утилізації) відпрацюваних ПММ

Публікації:

Cписок публікацій

Додаткова інформація: