Сербін Володимир Петрович

закінчив хіміко-технологічний факультет Київського Політехнічного Інституту (1960 р.) за спеціальністю технологія силікатів, працював в науково-дослідному інституті УФ НДІ СПВ, в Інституті механіки АН УРСР та інженерно-будівельному інституті, з 1970 р. працює в Київському Політехнічному Інституті с.н.с., доцентом, професором (з 1983 р.) кафедри хімічної технології в'яжучих речовин, захістив докторську дисертацію по технічним наукам за спеціальністю 05.17.11 – технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів у 1981 р., працював викладачем, завідувачем кафедри в інститутах Алжирської Народно-демократичної республіки (1982-1986 рр.), з 2003 р. працює професором кафедри ТНР та ЗХТ хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ", дійсний член Академії інженерних наук (з 1991 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки УРСР (1988 р.), заслужений викладач НТУУ „КПІ” (з 1999 р.).
Наукові інтереси

хімія і технологія неорганічних в’яжучих речовин та композіційних матеріалів на їх основі, утилізація відходів виробництва, розробка ресурсозберегаючих технологій утилізації токсичних компонентів відходів. Кількість публікацій – понад 260, а також 25 авторських свідоцьтв та патентів.

Навчальна-методична робота

Для студентів хіміко-технологіческого факультету викладає окремі розділи технології неорганічних речовин та інженерно-хімічного факультету курс "Загальна хімічна технологія"