Кафедра ТНР,В та ЗХТ

Кафедра ТНР,В та ЗХТ одна з найстаріших у Київському політехнічному інституті. Вона була заснована у вересні 1898 року на хімічному відділенні, яке згодом перетворилося в хіміко-технологічний факультет.

перехід на сайт кафедри ТНР,В та ЗХТ

Наукові напрямки кафедри ТНР,В та ЗХТ

-  наукові і технологічні основи синтезу нових класів каталізаторів неорганічного і органічного синтезу, нафтохімії, екологічного каталізу;

-  водопідготовка та очищення стічних вод;

-  комплексна хімічна переробка низькоякісної природної сировини та утилізація промислових відходів різного агрегатного стану.

Навчальний напрям

Кафедра акредитована для підготовки бакалаврів за напрямом 0916 "Хімічна технологія та інженерія" та спеціалістів і магістрів за спеціальністю 091602 "Хімічна технологія неорганічних речовин".

Спеціалізація

1. "Хімічна технологія неорганічного синтезу, сорбентів, каталізаторів та каталітичних процесів" – 1 навчальна група (20 бюджетних місць);

2. "Хімічна технологія кондиціювання води, очистки та утилізації відкидів та відходів неорганічних виробництв" – 1 навчальна група (20 бюджетних місць).

Умови для навчання

На кафедрі є бібліотека навчальної та наукової літератури, 5 спеціалізованих навчальних лабораторій (водоочисних технологій і прикладної екології; біотехнології; загальної і спеціальної хімічної технології; нанохімії, нанотехнології і термохімії; прецизійних методів аналізу), комп‘ютерний клас, майстерня. За кафедрою закріплено 2 лекційних аудиторії (150-4 і 163-4) на 90 місць, обладнані мультімедійною технікою. Обладнання лабораторій відповідає сучасним умовам проведення хіміко-технологічних і біотехнологічних досліджень і налічує: комплексну установку водоочищення провідної фірми США «Dow Chemical», хроматографи, інфрачервоні спектрофотометри, ротаційний віскозиметр, ультразвукові диспергатори, деріватографи, коагуляційне обладнання автоматичної дії, автоматичні концентратоміри водних розчинів, растровий електронний мікроскоп, фотоелектроколориметри, іономіри, атомно-абсорбційний спектрометр, лазерну техніку, рентгено-флуоресцентний апарат, електронні ваги тощо.

Комп‘ютерний клас вільного доступу студентів кафедри налічує 18 сучасних комп‘ютерів, підключених до мережі Інтернет.

При кафедрі функціонують Науково-дослідна сертифікована лабораторія адсорбції та іонного обміну і Науково-дослідна лабораторія хімії та технології високомолекулярних природних сполук.

Кафедра має філіали в 7 інститутах Національної академії наук України хімічного, біохімічного, матеріалознавчого спрямування, які є базами практики і науково-дослідної роботи студентів кафедри. Окрім цього, такими базами є й багато чисельні галузеві науково-дослідні і проектні інститути, провідні підприємства хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної галузей, фірми, водоочисні станції, водопідготовчі цехи АЕС, ТЕЦ і ТЕС, установи екологічного моніторингу, аудиту і санітарного контролю.

Після навчання

Після закінчення вузу випускники кафедри працюють не лише в цехах і лабораторіях підприємств хімічної та суміжних з нею галузей промисловості, але й (переважно) в науково-дослідних академічних та галузевих інститутах, в управлінських структурах, проектно-конструкторських і екологічних відділах, викладачами на кафедрах вищих навчальних закладів, в комерційних та інших установах недержавної форми власності. Ґрунтовна хімічна підготовка дозволяє випускникам кафедри (з вільним володінням іноземними мовами) з успіхом продовжувати навчання не тільки в аспірантурі при кафедрі та в інших наукових установах України, але й Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Норвегії, США та ін. Знання англійської мови дозволяє бакалаврам нашої кафедри проходити стажування у багатьох країнах Євросоюзу.

Адреса

03056, м.Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 4.

(к. 145 – 162)

тел.:  (380-44) 409-9735

 

сайт tnr.xtf.kpi.ua

e-mail: i.m.astrelin@xtf.kpi.ua